banner isbank

Köşe Yazıları

Serdar KAYA

serdarkaya
             Serdar KAYA
     İl Hakem Kurulu As Başkanı
 

Turnuva Kategorileri


Sevgili Satranç Ailesi,

Bir önceki yazımızda İl Örgütlenmesi hakkında bilgilendirme yapmaya çalışmıştık. İl Düzenleme kurulunun oluşumu, görev ve sorumluluklarına değinmiştik.

İl Düzenleme Kurulu’nun görev ve sorumlulukları arasında il etkinliklerinin yarışma yönergelerini, programlarını düzenlemek görevi de başta gelmektedir. İl Düzenleme Kurulu bu görevi yaparken Federasyon etkinlik programına göre İlin yıllık etkinlik programını hazırlamak durumunda olduğuna da vurgu yapılmaktadır.

İlimizdeki yarışma ve kategorilerini (İlin Yıllık Etkinlik Planını) belirlerken Federasyonun Etkinlik Programı bağlayıcıdır. Türkiye Şampiyonası il/yöre yarışmalarında federasyonun belirlediği çerçeve yönergelere ve yaş sınırlamasına uymamız gerektiği de bir gerçek.

Bir diğer bağlayıcı unsur belirli gün ve haftalar, milli bayramlar, okul sporları ile ilgili yarışma kategorilerin oluşmasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Dalı Yaş Grupları tablosudur.

Bunların dışında kalan İl Yıllık Etkinlik Programında yer alan yarışma kategorilerinin oluşmasında serbest olunabilmektedir. Ancak burada da turnuvaya sponsor olan kurum/kuruluşun hedef kitlesi ve turnuva için ayırmış olduğu bütçe de kategorileri belirlememizde bizi bağlamaktadır.

Şimdi, biz bu yazıyı neden yazdık?

Bize zaman zaman yarışma kategorilerinin neye göre belirlendiği konusunda sorular gelmekte ya da her hangi bir yarışmada neden kendi yaş kategorilerine de yer verilmediği, hatta kategorileri yanlış oluşturduğumuz şeklinde eleştiriler dahi gelmekte…

Yukarıda da açıklamaya çalıştığım gibi yarışma yönergelerini bir tek kişi hazırlamıyor. Bu işi İl Düzenleme Kurulu yapmakta. İl Düzenleme Kurulunu da bu konuda yine yukarıda belirttiğim unsurlar bağlayıcı olmaktadır.

Federasyonumuzun bakış açısı ve politikaları doğrultusunda ilimizde de satrancı geniş tabana yaymak ve geliştirmek hedefimiz gereği İl Yıllık Etkinlik Programını oluştururken küçük yaş kategorilerine ve bayan kategorilerine pozitif ayrımcılık yapıldığının bilinmesini ister, saygılar sunarım.

                                                                                                                                    11.05.2013

 

                                                                                                         Serdar KAYA

İl Hakem Kurulu As Başkanı

İl Örgütü – Görev ve Sorumlulukları


Sevgili Satranç Ailesi,

Satranç İl Temsilcileri Toplantısı 55 İl temsilcisinin katılımıyla 09 Mart 2013 Cumartesi günü Ankara– Angora Otel'de gerçekleştirildi. Yaptığı açılış konuşmasında federasyonun genel yapısı, bakış açısı ve politikalarını il temsilcileriyle paylaşan Türkiye Satranç federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, illerde küçük birer TSF modeli oluşturulması üzerinde durdu.

İlimizde de 12.03.2013 tarihinde Belediye Konferans ve Sergi Merkezi’nde Satranç İl Temsilcimiz Serdar BAŞGÜL’ün başkanlığında antrenörlerimiz, hakemlerimiz, kulüp temsilcilerimizin de hazır bulunduğu giderek genişleyen Satranç Ailemiz bir araya geldi.

 

Satranç İl Temsilcimiz Serdar BAŞGÜL, İl Temsilcileri Toplantısında görüşülen konuları bizlerle paylaştı. Öncelikli iki konu üzerinde duruldu;

 

1-      İllerde küçük birer TSF modeli oluşturulması.

2-      Satrancı geniş tabana yaymak. (Tüm camiayı kucaklamak)

Federasyonu her alanda örnek alarak, bu modeli illerde uygularken, kurulları oluştururken farklı fikir ve düşünce yapılarına sahip kişilerden faydalanılması, hiç kimsenin dışarıda bırakılmaması bu noktada önemli görülmektedir.


İlimizdeki geniş katılımlı toplantıda bu konuda hassas davranılarak TSF yönetmelik ve mevzuatları çerçevesinde yeni dönem il örgütlenmesine gidilmiştir.


Türkiye Satranç Federasyonu Temsilcilikler Uygulama Kılavuzu’nda;

 

İL ÖRGÜTÜ

 

*İl Düzenleme Kurulu

*İl Hakem Kurulu

*Komisyonlar

*İlçe Temsilciliklerinden oluşur denilmekte.


Kurul ve komisyonların oluşum, işleyiş, görev ve sorumlulukları belirtilmektedir.


Buna göre;

 

(Yeni dönem) İl Düzenleme Kurulu:GHİSM Spor Şube Müdürü (Başkan)


İl Temsilcisi (As Başkan)İl Hakem Kurulu As BaşkanıKulüp TemsilcisiKulüp Temsilcisi 

Kurulun başlıca görevleri:

 Federasyon etkinlik programına göre ilin yıllık etkinlik programını hazırlar,

 İl etkinliklerinin yarışma yönergelerini, programlarını düzenler,

 Yarışmalar için gerekli olan her türlü malzemeyi sağlar ve hazır bulundurur. Gerektiğinde Federasyondan destek ister,

 Zorunlu nedenlerle yapılamayacağı anlaşılan yarışmaları başlamadan erteler veya iptal eder,

 İl etkinlikleri için organizasyon standartlarını Federasyon etkinliklerinde benzer standartlara kavuşturulması için plan yapar, destek arar,

 Yerel basın ve yayın organları ile iletişim kurarak ilde satrancın gelişimine ve tanıtımına katkı sağlar,

 Etkinlikler için sponsorlar araştırır,

 Sporcuların yatay ve dikey gelişimleri için çalışmalarda bulunur,

 Yarışma sonuçlarını Federasyona bildirir,

 Standart ‘Karar Defteri’ satın alınır,

 İl Müdürlüğünün mührü ile her sayfanın onaylanmasını sağlanır. Bu şekli ile defter kullanıma hazırdır.

 İl Düzenleme Kurulunun alacağı her türlü karar, karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır,


İl Düzenleme Kurulları, görevlerini yerine getirirken verimliliği öne çıkarır. Görev paylaşımı yaparak, organizasyonların nitelikli biçimde yerine getirilmesini sağlarlar.

 

Kurul, çalışmalarında Federasyonun etkinlik programını esas alır. İlgili talimat ve prosedürlerde yer almayan uygulamalara ve çalışmalarında yer vermez.


İl olanaklarının etkinliklere en iyi biçimde yansıması için kurum ve kuruluşlar, sponsor niteliğindeki kişi ve kurumlar ile sağlıklı ilişkiler kurar.


Kurul, yıllık etkinlik programı çerçevesinde etkinlik uygulamalarını yerine getirirken programların uygulanamayışı, ertelenmesi veya iptali durumunda karar defterine bu durum yansıtılır.

 

 

Geçtiğimiz dönemde satranç için emek harcayan, ailemizin kıymetli üyeleri, onlara buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Onların tecrübelerine ihtiyaç duyduğumuzu, desteklerini ve ilgilerini bizlerden esirgememelerini ve her zaman satranç ailesi içinde olmalarını rica ediyorum.

Satranca gönül vermiş, ilimizde satrancın gelişimine her türlü katkı sunacak dostların her zaman için aile içerisinde yerlerinin hazır olduğunu buradan bir kez daha hatırlatır satrançla kalmanızı dilerim.

Saygılarımla.

                                                                                                                               30.04.2013

                                                          

Serdar KAYA

                 İl Hakem Kurulu As BaşkanıMerhaba

 

Sevgili Satranç Ailesi,

Federasyonumuz ile koordineli olarak ilimizde teknik anlamda yapılan uygulamalar, talimat ve yönergeler, etkinlikler hakkında bilgi vermenin yanı sıra çeşitli sorularınıza yanıtlar ve düşüncelerimizi paylaşmak üzere sizlere sesleneceğimiz bir köşeyi başlatıyoruz.

Bugünden itibaren belirli aralıklarla sizlerle birlikte olacağız.

Saygılarımla.

 

                                                                                                              18.04.2013

 

 

                                                                        Serdar KAYA
                                                                          İl Hakem Kurulu As Başkanı