banner isbank

Antrenörlük Kursları

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINCA YENİLENEN ANTRENÖR KURSLARI MÜFREDATI VE DERS SAATLERİ LİNKTE YER ALAN TABLODAKİ GİBİDİR.
BU DOĞRULTUDA, GEREK DERS SAYILARINDA GEREKSE DERS SAATLERİNDE YAPILAN DÜZENLEMEYE GÖRE FEDERASYONUMUZCA 2018-2019 ETKİNLİK DÖNEMİNDEN İTİBAREN UYGULAMAYA KONULAN KURS ÜCRETLERİ LİNKTE YER ALAN TABLODAKİ GİBİDİR.

1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu Hakkında Bilgilendirme;

   Açılacak olan antrenör kursları için kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden “Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi” ne girilerek yapılacaktır.

   Spor Bilgi Sistemi üzerinden ön kayıt yaptırmayan kursiyerlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

   Antrenör kurslarına son başvuru tarihinden sonra kayıt işlemleri sistem üzerinden otomatik olarak kapanacağından bu tarihten sonra hiçbir şekilde işlem yapılamayacaktır.

   Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi antrenör kayıtlarında antrenör kursları için bildirilen minumum katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde sistem otomatik olarak antrenör kursunu iptal edecektir.

   Kesinleşen kurs tarihinden sonra mücbir sebepler dışında kursa katılmaktan vazgeçen kursiyerlere para iadesi yapılmayacaktır.

   Kayıt işlemleri için aşağıda yer alan  sıra takip edilebilir.

KURS KAYIT İŞLEMLERİ;

   Kursa katılmak isteyen adayların e-devlet üzerinden dinamik bilgi sistemine kurs kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

   Yeterli sayıda müracaat olması durumunda kurs açılacaktır.

   Not: Genel eğitim programında yer alan derslerden muaf olan adayların evraklarını eksiksiz olarak kesin kayıt listelerinin açıklanmasının ardından kurs başlamadan kurs sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir.

   Evrakları eksik olan adaylar kursa kabul edilmeyecektir.

1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursuna Katılacaklarda Aranacak Şartlar;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, milli sporcularda öğrenim koşulu aranmaz)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, Anayasal düzene ve bu düzene karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak, şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d) 18 yaşını doldurmuş olmak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Spor Federasyonları Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

   Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; Satranç branşlarında ulusal sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında satranç eğitim programı almak, üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, en az beş yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebi olacaktır.

1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursuna Katılacaklardan İstenen Belgeler;

 1. Dilekçe (Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığına hitafen yazılmış kursa katılım talebini içeren açık adres ve iletişim bilgisi yazılı)
 2. Diploma sureti (Noter tasdikli veya QR Kodlu e-devlet sureti)
 3. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)
 4. Yönetim Kurulunun belirlediği katkı bedelinin ödendiğini gösteren belge (Dekont) e-devlet spor bilgi sisteminden yapılan başvuru sonunda verilen referans numarası ile 750 TL ödeme yapılacaktır.) 
 5. Önemli Not: İş Bankası gişelerinden ödeme yapacak kursiyerler, e-posta adreslerine gönderilen Referans numarası ile "6 T ekranında 2695 kurum kodu ile Türkiye Satranç Federasyonu'na ait fatura ödemesi yapmak istiyorum"demeleri ve buna göre referans no ile ödeme yapmaları gerekmektedir. İş Bankası Internet şubesinden ödeme yapacak kursiyerler, "Ödemeler/Fatura/Anında Fatura Ödeme" seçeneğinden referans no ileödeme yapabilirler. 
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf (Erkek kursiyerler için sakalsız ve kravatlı-Biyometrik olmayacak)
 7. Sağlık raporu (Herhangi bir sağlık kurumundan alınmış belgenin aslı- protokol no, tarih, Dr. imza-kaşeli olacak)
 8. Savcılık İyi Hal Kağıdı (Aslı veya QR Kodlu e-devlet sureti)
 9. Nüfus Cüzdanı Sureti (TC Kimlik Nolu ve Resimli)
 10. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (QR Kodlu e-devlet sureti)
 11. Milli Sporcu Olanlar Milli Sporcu Belgesi İbraz Edecektir.
 12. Satranç Sporu Yaptığını Belgelemek (Sporcu lisansı ibrazı)
 13. Teorik Derslerden Muaf Olduğuna Dair Belge (Muafiyet durumu söz konusu olan kursiyerler için geçerlidir.)                                                                         
Antrenörlük Kayıt İşlemleri İçin: arama motorundan https://www.turkiye.gov.tr/ adresine girilir. 

   Yukarda gösterilen link açıldığında arama kısmına “Spor Bilgi Sistemi” yazılır,

   Daha sonra karşımıza gelen “Spor Bilgi Sistemi (Gençlik ve Spor Bakanlığı)” linkine tıklanır,

   Açılan sayfada alt kısımda yer alan daire içine alınmış olan “Uygulamaya Git” kısmına tıklanılır,

   İşaretlenmiş olan “Spor Elemanı” ibaresine tıklandıktan sonra 

   Yine işaretli olarak gelen “Kurs Ön Kayıt Başvurusu” bölümüne tıklanır,

   Açılan alan üzerinde yer alan bilgiler doldurularak kurs ön kayıt başvurusu gerçekleştirilir.

2. Kademe Antrenör Kursu Bilgilendirme;

Açılacak olan antrenör kursları için kayıt işlemleri e-devlet üzerinden “Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi” ne girilerek yapılacaktır. Spor Bilgi Sistemi üzerinden ön kayıt yaptırmayan kursiyerlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 Antrenör kurslarına son başvuru tarihinden sonra kayıt işlemleri sistem üzerinden otomatik olarak kapanacağından bu tarihten sonra hiçbir şekilde işlem yapılamayacaktır.

 Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi antrenör kayıtlarında antrenör kursları için bildirilen minumum katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde sistem otomatik olarak antrenör kursunu iptal edecektir.

 Kesinleşen kurs tarihinden sonra mücbir sebepler dışında kursa katılmaktan vazgeçen kursiyerlere para iadesi yapılmayacaktır.

 Kayıt işlemleri için aşağıda yer alan  sıra takip edilebilir;

 KURS KAYIT İŞLEMLERİ

 Kursa katılmak isteyen adayların e-devlet üzerinden dinamik bilgi sistemine kurs kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

 Yeterli sayıda müracaat olması durumunda kurs açılacaktır.

 Not: Genel eğitim programında yer alan derslerden muaf olan adayların evraklarını eksiksiz olarak kesin kayıt listelerinin açıklanmasının ardından kurs başlamadan kurs sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 Evrakları eksik olan adaylar kursa kabul edilmeyecektir.

2. Kademe Antrenör Kursuna Katılacaklardan İstenen Belgeler

1. Dilekçe (Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığına hitafen yazılmış kursa katılım talebini içeren açık adres ve iletişim bilgisi yazılı)

 

2. İki adet vesikalık fotoğraf (erkek kursiyerler için sakalsız ve kravatlı- Biyometrik olmayacak)

3. Sağlık raporu (Herhangi bir sağlık kurumundan alınmış belgenin aslı- protokol no, tarih, Dr. imza-kaşeli olacak)

4. Savcılık İyi Hal Kağıdı (Aslı veya QR Kodlu e-devlet sureti)

 

5. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

 

6. Dekont (İş Bankası gişelerinden ödeme yapacak kursiyerler, ön kayıt işleminin tamamlanmasından sonra e-posta adreslerine gönderilen Referans numarası ile "Türkiye Satranç Federasyonu'na ait 6 T ekranında 2695 kodu ile fatura ödemesi yapmak istiyorum"demeleri ve buna göre referans no ile 1.250 TL ödeme yapmaları gerekmektedir. İş Bankası Internet şubesinden ödeme yapacak kursiyerler, "Ödemeler/Fatura/Anında Fatura Ödeme" seçeneğinden referans no ile Türkiye Satranç Federasyonu'nu seçerek ödeme yapabilirler.)

7. 1 Yıl Üst Kademe Antrenörün Yanında Çalıştığına Dair Belge  (Kulüpte veya Milli Eğitime Bağlı Kurumlarda 1 Yıl Çalıştığını Beyan Eden Resmi Yazı - Mühür ve İmzalı-)

8. 1. Kademe Antrenör Belgesinin Sureti

9. Teorik Derslerden Muaf Olduğuna Dair Belge (muaf ise)

Antrenörlük Kayıt İşlemleri: https://www.turkiye.gov.tr/

Yukarda gösterilen linkten arama kısmına “spor bilgi sistemi” yazılır.

Daha sonra “Spor Bilgi Sistemi (Gençlik ve Spor Bakanlığı)” linkini tıklayınız

Açılan sayfada “Uygulamaya git” kısmını tıklanır.

İşaretlenmiş olan “Spor Elemanı” tıklandıktan sonra "Kurs Ön Kayıt Başvurusu” açılarak buradan kursa ön kayıt işlemlerinizi kendiniz gerçekleştireceksiniz.